MG 倾斜式差压计/机电仪器仪表专业销售/价格优惠

MG 倾斜式差压计

产品选型

 型号

测量范围

刻画灵敏度

 分辨率

 

mm CE

Pa

In . WG

1 mm CE  或 10 Pa

0.1 In . WG

 

MG 20

0-20

0-200

0-0.8

8 mm

20.32 mm

 0.5 mm CE 或 5 Pa 或 0.01  In. WG

MG 40

0-40

0-400

0-1.6

4 mm

10.16 mm

 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG

MG 50

0-50

0-500

0-2

3 mm

7.62 mm

 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG

MG 60

0-60

0-600

0-2.4

3mm

7.62 mm

1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG

MG 80

0-80

0-800

0-3.2

2.5mm

6.35 mm

1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG

MG 100

0-100

0-1000

0-4

2.5mm

6.35 mm

1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG

产品尺寸

 

型号

a

b

c

d

e

f

重量

MG 20

196 mm

128 mm

80 mm

25 mm

192 mm

55 mm

320 g

MG 40

192 mm

124 mm

105 mm

25 mm

188 mm

80 mm

420 g

MG 50

178 mm

110 mm

117 mm

25 mm

174 mm

109 mm

420 g

MG 60

206 mm

138 mm

129 mm

25 mm

202 mm

104 mm

560 g

MG 80

219 mm

151 mm

154 mm

25 mm

215 mm

129 mm

660 g

MG 100

265 mm

197 mm

175 mm

25 mm

269 mm

150 mm

920 g

 

支付/配送

技术文章

技术新闻

关于我们
上海皓信仪器仪表有限公司 2010 版权所有
联系电话(TEL):021-51693286(代表号)、65379115、65379195、65379193、65472500 传真(FAX):021-65379268 Email:sales@jd1718.com
地址(Address):上海市长阳路1120号13号201室 邮编(PostZIP):200082