HP 倾斜式差压计/机电仪器仪表专业销售/价格优惠

HP 倾斜式差压计

产品选型

 型号

测量范围

刻画灵敏度

 分辨率

 

mm CE

Pa

In . WG

1 mm CE 或 10 Pa

0.1 In . WG

 

HP 5

0-5

0-50

0-0.2

20 mm

50.8 mm

 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.002  In. WG

HP 10

0-10

0-100

0-0.4

15 mm

38.1 mm

 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.005  In. WG

HP 15

0-15

0-150

0-0.6

10 mm

25.4 mm

 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.005  In. WG

产品尺寸

 

型号

a

b

c

d

e

f

g

HP 5

184 mm

116 mm

80 mm

30 mm

180 mm

71 mm

340 mm

HP 10

234 mm

166 mm

80 mm

30 mm

230 mm

71 mm

430 mm

HP 15

234 mm

166 mm

80 mm

30 mm

230 mm

71 mm

430 mm

 

支付/配送

技术文章

技术新闻

关于我们
上海皓信仪器仪表有限公司 2010 版权所有
联系电话(TEL):021-51693286(代表号)、65379115、65379195、65379193、65472500 传真(FAX):021-65379268 Email:sales@jd1718.com
地址(Address):上海市长阳路1120号13号201室 邮编(PostZIP):200082